Aproape JUMĂTATE din POPULAŢIA din Romania trebuie să PRIMEASCĂ BANI de la stat. Au nevoie doar de BULETIN!

După 20 ani de la Marea privatizare, piața de capital din România are o evoluție interesantă a numărului deținătorilor de acțiuni care au rezultat din programul de privatizare în masă.

În perioada 1996-1997 cei care au fost eligibili să primească acțiuni în urma privatizării își puteau valorifica acțiunile.

Dacă inițial erau 18.750.498 acționari (care au avut și au primit dreptul de a deține acțiuni), numărul acestora a scăzut treptat (8.992.575 în 2013 și 8.904.547 în 2014).

În anul 2017 numărul acționarilor este de 8.476.580, aproape jumătate din populația din România.

Unele acțiuni sunt latente pentru că nu s-a mai interesat nimeni de ele.

Este important de știut că acțiunile sunt sau pot fi purtătoare de dividende, dar pot oferi și alte drepturi.

Cum pot afla dacă am acțiuni?

Aceste informații se pot obține prin intermediul extrasului de cont de la Depozitarul Central. Extrasul de cont* reprezintă dovada dreptului de proprietate asupra unui număr de actiuni la o anumită dată.

Pentru persoanele fizice, extrasul de cont se eliberează la cererea titularului de cont pe baza următoarelor documente:

cerere de eliberare a extrasului de cont/sumarului de cont;
copia actului de identitate al titularului de cont;
dovada achitării tarifului aferent operațiunii de eliberare a extrasului de cont pentru persoane fizice (6 lei / societate la care titularul de cont deține acțiuni).