ULTIMA ORA! ANUNȚUL FĂCUT DE MONICA ANISIE! CE SE ÎNTÂMPLĂ CU ELEVII CARE STAU LA ORE FĂRĂ CAMERA VIDEO PORNITĂ

Elevii care stau la ore fără camera video pornită și nu răspund

cerințelor profesorilor pot fi considerați absenți, se arată în ordinul semnat de Monica Anisie.

Modificarea făcută prin ordinul de ministru stabileşte că, dacă elevul stă la ore fără camera video

pornită și nu “răspunde cerințelor cadrului didactic”,

poate fi considerat absent. Dacă răspunde și comunică

cu profesorul, nu poate fi considerat absent la ora de curs online.

Articolul 14, litera f din OMEC 5.545/2020, modificat prin OMEC 6.200/2020 prevede acum că elevii

“au obligația de a participa la activitățile desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului;

în caz contrar, elevul este considerat absent și se consemnează absența în catalog. Absența poate fi motivată, în cazul justificate,

în baza unei cereri scrise a elevului major/a părintelui/a tutorelui legal instituit. În situația în care elevul răspunde cerințelor cadrului didactic,

indiferent dacă are sau nu în funcțiune sistemul audio-video, nu i se poate consemna absența la ora de curs;

excepție fac orele destinate exclusiv evaluării elevilor,

la care aceștia trebuie să fie conectați audio-video“, informează Edupedu.ro.

Ordinul de ministru aduce clarificări şi cu privire la mecanismul prin care pot fi motivate absențele de la școala online:

”Absența poate fi motivată, în cazul justificate,

în baza unei cereri scrise a elevului major/a părintelui/a tutorelui legal instituit”, se mai arată în ordinul de ministru